Hvem er VisitNordsjælland?

VisitNordsjælland
Foto:Ann Jørgensen&Nikolaj Danielsen

Nordsjællands turismeorganisation

Med solid lokal forankring og globalt udsyn koordinerer, markedsfører og udvikler vi turismen på tværs af Nordsjælland– til gavn for både erhverv,
lokalsamfund og turister. Dette gør vi i tæt samspil med lokale, regionale og nationale aktører for at skabe kendskab og gøre Nordsjælland til en foretrukken destination – både i Danmark og i udlandet.

VisitNordsjælland er et turismefælleskab, der arbejder på tværs af de fire nordsjællandske kommuner, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Vi udnytter sammenhængskraften, samler og udvikler de styrkepositioner og den attraktionskraft, der findes på tværs af Nordsjælland. Vi løfter den fælles fortælling ud i verden, der styrker Nordsjælland som brand og destination. Det sker på de til enhver tid toneangivende digitale medier, fysiske materialer og ved en PR- og kommunikationsindsats.

VisitNordsjælland er en non-profit erhvervsdrivende forening, ejet af de fire kommuner, som finansieres af både offentlige midler og midler fra turisterhvervet, der går til markedsføring af destinationen. Som destinationsselskab har VisitNordsjælland adgang til at søge puljemidler bl.a. under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der primært går til destinationsudvikling.

Presse i Nordsjælland pressebilleder pressemeddelelser

Pressebilleder

Foto: Daniel Overbeck
Sommerfugl på Melby Overdrev i Halsnæs

Pressekontakt

© VisitNordsjælland
Foto: Tine Uffelmann