©  Foto:

Nødebo Kirche

Nødebo Kirche ist die älteste Kirche in Nordseeland. Die älteste Teile sind

Nødebo Kirke er Nordsjællands ældste kirke. De ældste dele med skib og kor kan føres tilbage til romansk tid, d.v.s. 1200-tallet.
Omkring år 1400 fik kirken hvælvinger, og samtidigt opførtes en forlængelse mod vest, der blev bygget med så kraftige mure, at der muligvis har været planlagt et tårn. Man har imidlertid i stedet for tårn bygget en tagrytter i 1739 som afløser for et fritliggende klokketårn.

Offen für Besuch nach Verabredung mit dem Kirchendiener auf Tel. +45 20476867 oder graver@live.dk.