Fiskerlejet Kikhavn

Foto: VisitNordsjælland

Idylliske Kikhavn ved Hundested er en gammel fiskerby og landsby på nordsiden af Halsnæs i Nordsjælland. Kikhavn er langt det ældste fiskerleje på Halsnæs.

Kikhavn v. Hundested
Foto: Tine Uffelmann
Kikhavn
Foto: Tine Uffelmann

Kikhavn er en gammel fiskerby og landsby på nordsiden af Halsnæs i Nordsjælland. Byen ligger ud til Kattegat; ca. 3 km nordøst for Hundested. De mange store gul- og hvidkalkede, stråtækte gårde og huse vidner om en tid, hvor kombinationen af landbrug og fiskeri var med til at sikre indbyggerne et ganske godt liv.

Kikhavns historie strækker sig tilbage til 1200-tallet og er derfor det ældste fiskerleje i Halsnæs. Kikhavn står i dag som for godt 200 år siden. Utroligt men sandt. Byen har på mirakuløs vis modstået ildebrande, havets rasen og turisme. De charmerende gårde med stråtag ligger på hyggelige smalle gader og er omkranset af stokroser. Den idylliske stemning bliver understreget af Kikhavns fredelige og bilfri miljø, hvor børnene trygt kan bevæge sig rundt lege på gader og stræder.

Historien

Allerede i 1561 da den ældste de bevarede jordebøger for Frederiksborg blev skrevet, havde byen stort set sin nuværende udstrækning, med huse på begge sider af hovedgaden. Kikhavn var på den tid et relativt stort fiskerleje / landsby med 30-35 huse. Husene lå meget tæt eller var sammenbyggede som tvillingegårde hvor man deltes om mellem længen. Beboerne var husmænd som ernærede sig ved fiskeri og landbrug.

Da det store sildeeventyr var under udvikling i ca. år 1200 til 1500 var fiskeriet formodentlig hovederhvervet. Fiskeriet foregik fra små både som efter endt fangst, blev trukket op på stranden. Fiskeriet var dengang udpræget sæson arbejde men efterhånden som landbruget udviklede sig blev befolkningen mere opdelt i bønder og fiskere.

I 1795 udbrød der brand i Kikhavn, hvor 17 huse nedbrændte. Halvdelen af bebyggelses udskiftningen var på dette tidspunkt i gang på Halsnæs og man besluttede derfor ikke at genopbygge de nedbrændte huse men at udflytte dem.

På et kort fra 1824 fremgår det tydeligt at nogle af hullerne er udfyldt med mindre stuehuse og udhuse. I tiden efter opførtes yderligere et par mindre stuehuse.

Kikhavn har herefter ikke ændret sig væsentlig frem til dag, det vil i grove træk sige at Kikhavn bygningsmæssigt ikke har ændret sig udover de ændringer som har været nødvendige, for at husene kunne anvendes til boligformål.

Der bor ca. 25 indbyggere i idylliske Kikhavn. Om sommeren er der endnu flere, som vil opleve Kikhavn, så indbyggertallet runder ca. 700 personer. Det er oplagt at pakke picnic-kurven og hoppe i vandet ved Kikhavns fine strand. Derefter kan turen gå mod Spodsbjerg Fyr, Knud Rasmussens Hus og Fyrgården, hvor du kan nyde den måske allersmukkeste udsigt i hele Halsnæs-området.

For at bevare Kikhavns enestående karakter og særlige stemning for eftertiden, beder byen besøgende respektere nogle få forholdsregler: Bilkørsel gennem byens snævre, kringlede stræder er af gode grunde ikke tilladt. Parkér bilen på P-pladsen lige udenfor byen og oplev Kikhavn til fods.

Vær med til at værne om det kostbare dige- og kystsikringsanlæg, som beskytter byen mod stormflodskatastrofer. Benyt kun de anlagte stier og overgange. Fjern ikke sand, sten, beplantning mv. fra stranden og anlæggene. Det er naturligvis forbudt. Undlad brug af åben ild i nærheden af Kikhavns fine, gamle og meget brandbare, stråtækte gårde og huse. Læs mere om byen.

Velkommen til Kikhavn – en levende landsby ved Kattegatkysten på Halsnæs!